Management Drives

voor projecten, projectteams en teamleden

Gebruikt het inzicht in drijfveren

Management Drives gebruikt het inzicht in drijfveren om individuen, teams en organisaties beter te laten functioneren en samenwerken. Om deze drijfveren uit te leggen onderscheiden we zes kleuren die elk een leiderschapsstijl vertegenwoordigen. Na het invullen van de MD Survey wordt jouw MD-profiel gegenereerd. Dit profiel kan ook gecombineerd worden tot een teamprofiel.

Management Drives is uniek omdat het een verbinding maakt tussen:

 

 • Organisatieontwikkeling en cultuur
 • Teamontwikkeling
 • Individueel leiderschap

Reflectie voor als een project niet vanzelf gaat

De Management Drives Matrix maakt het heel eenvoudig om drijfveren, gedrag, culturen en ontwikkelingen te reflecteren en met elkaar te verbinden. De kleuren en de toepassingen zijn gemakkelijk te onthouden voor de gebruikers van Management Drives. Dit maakt het gebruik van Management Drives effectief en efficiënt.

Management Drives is uniek in het gebruik van de Matrix. Met de zes drijfveren is de Matrix een unieke reflectie die alleen door Management Drives gebruikt mag worden.

Managemetndrives matrix aram academy

Optimaal presterend team

Zorg voor een sfeer van optimale samenwerking in plaats van het voortdurend ‘blussen van brandjes’. Door een volledige inzet van het hele team verloopt uw project soepeler.

Effectieve leidinggevende

Een methode meer inzicht te krijgen in drijfveren. Inzicht dat gebruikt wordt om je leiderschapsstijl aan te passen om zodoende van het project een succes te maken. Leiderschap is meer dan delegeren.

Scope Change bestendig

De druk om projecten te veranderen komt van buitenaf en zorgt voor weerstand. Hoe ga je om met weerstand en hoe zet je medewerkers flexibel in vanuit hun kracht?

Management Drives Teamsessie

Duur: op maat

Teamontwikkeling is een continu proces. Een goed team is zich bewust van elkaars krachten en valkuilen. Door deze te kennen, creëer je bewustzijn voor individuele sterke punten en valkuilen en kun je hier voordelen uit halen voor het team, waardoor de samenwerking optimaliseert.  Op die manier zorg je ervoor dat mensen optimaal gemotiveerd zijn, elkaar versterken en elkaars taal spreken.

Opbouw

Om een krachtige samenwerking te bewerkstelligen en optimaal te motiveren zal de drie uur durende teamsessie aandacht besteden aan het volgende:

 • Individueel profiel: Jezelf en elkaar beter leren kennen
  Met behulp van het individuele profiel leren we elkaar begrijpen en krijgen we inzicht in ieders drijfveren. Met het inzicht zullen de teamleden onderling beter op elkaar inspelen wat de samenwerking zal versterken.

 • Teamprofiel: Bouwen aan het team
  De focus in de teamsessie ligt op “IK en WIJ”. De doelstelling van de sessie is jezelf en de ander beter leren kennen en begrijpen en vanuit drijfveren reflecteren op jezelf met het team. Deze verbinding gaan we verstevigen door de kracht, valkuil en aandachtspunten van het team te bespreken aan de hand van het teamprofiel. En samen bepalen wat je als team nodig hebt om als team krachtiger te worden.

Met als resultaat:

 • bewustwording van en leren elkaars krachten te benutten en valkuilen te vermijden;
 • inzicht in elkaars motivatiefactoren;
 • een gezamenlijke taal, daar waar het gaat over drijfveren en/of gedrag, waardoor het gemakkelijker is om hierover met elkaar de dialoog aan te gaan.

De teamsessie zal begeleid worden door Management Drives en kan op verzoek verzorgd worden in het Engels.

Cursusprijs: offerte op maat

Projectteam Kick Start

Duur: op maat

Een goed begin is het halve werk. Een gezamenlijk doel en goede onderlinge samenwerking zijn essentieel voor een succesvol project/programma.

Tijdens deze Projectteam Kick Start is er aandacht voor:

 • Elkaar persoonlijk beter leren kennen
 • Elkaar vanuit drijfveren leren kennen en begrijpen
 • Kracht-valkuil-aandachtspunt
 • Vertrouwen opbouwen
 • Teamprofiel met kracht, valkuil, aandachtspunten
 • Gedeeld beeld op de toekomst: wat komt er op ons af
 • Bepalen gezamenlijke (en individuele) doelstelling

De Kick Start wordt gefaciliteerd door Management Drives consultant en kan op verzoek verzorgd worden in het Engels.

Cursusprijs: offerte op maat

Project Feedback sessie

Duur: 1 dagdeel

Waarom feedback?

 • Het versterkt de onderlinge banden en betrokkenheid
 • Feedback geven zorgt voor een leer- en ontwikkelomgeving
 • Verbetert gedrag en prestaties
 • Helpt bij het creëren van focus en uitspreken van verwachtingen

Feedback geven en ontvangen is belangrijk voor de ontwikkeling van jou als persoon en als team. Regelmatig feedback geven aan elkaar zorgt dat problemen of ideeën tijdig worden uitgesproken ter verbetering van de samenwerking of het werkproces. In beide gevallen draagt dat bij aan het succesvol verlopen van het project.

Wil je feedback geven en ontvangen bevorderen in het projectteam? Tijdens deze project feedback sessie staat het geven en ontvangen van feedback centraal. We staan stil bij de do’s en don’ts van feedback. Toch ligt de focus van deze sessie op het uitwisselen van feedback, zodat je als persoon en team kunt leren en ontwikkelen.

Cursusprijs: vanaf €800,- / offerte op maat

Teamontwikkeling

Duur: 2 dagdelen

Met de teamscan van Management Drives krijg je inzicht in hoe de cultuur en onderlinge samenwerking wordt ervaren en wat je daar als team aan kunt doen. Waar staan we als groep? Hoe is onze cultuur en hoe werken we samen? En wat zouden we daar eigenlijk aan willen veranderen?

Aan de hand van een teamscan, krijg je als team inzicht in de status quo van de teamcultuur en onderlinge samenwerking. Dit houden we vervolgens tegen het licht van jullie teamprofiel; wat zijn de krachten en valkuilen binnen het team en welk gedrag gaat helpen. Waar ben je als team goed in bent én wat gaat minder goed?

We sluiten de sessie af met het bepalen van wat het team wil behouden, ontwikkelen en/of wil loslaten. En om de daad bij het woord te voegen worden hier meteen afspraken over gemaakt.

Cursusprijs: offerte op maat

Management Drives Individueel

Duur: 1,5 uur

Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. Aan de hand van het individuele profiel van Management Drives jezelf beter begrijpen en krijg je inzicht in je werkwijze, waar je aandacht naar uit gaat en wanneer jij een goede / slechte dag hebt energie-wise. Ook word jij bewust van hoe je gedrag in geval van veranderingen of nieuwe situaties.

Deze individuele sessie is een praktisch hulpmiddel om gedrag te duiden en te helpen veranderen. Een individueel profiel is het resultaat van de survey software, gepresenteerd in vier herkenbare grafieken: Logica, Verwerping, Energiebalans en Mindset.

Er wordt gewerkt met het bewust worden van en het (h)erkennen van drijfveren.

Met deze inzichten kun jij beter functioneren en de samenwerken met anderen versterken.

Cursusprijs: vanaf €450,- / offerte op maat